Bilim yapmak için "düşünmek"; düşünmek için de "var olmak" gerekir.
BİLİM YAPIYORUM, O HALDE VARIM!..